Π. Ιονίων Νήσων: Προμήθεια εξοπλισμού στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής

Σε προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το νεοσυσταθέν εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προχωρεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ύστερα από απόφαση του περιφερειάρχη Σπυρίδωνα Σπύρου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εργαστήριο, εμβαδού 60τμ, που θα έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τη βιολογική, βιοφυσική και ηλεκτροφυσιολογική ανάλυση και μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί εξαρχής με εξοπλισμό, συγκεκριμένων προδιαγραφών, κατάλληλο για ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις τόσο σε υποκυτταρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μετρήσεων σημάτων αγωγιμότητας του δέρματος και συγκεκριμένα:.

1.Σύστημα για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων απεικόνισης.

2. Ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού.

3. Φασματοφθοριόμετρο για εφαρμογές φθορισμού / φωσφορισμού.

4. Πλήρες σύστημα απεικονιστικής ανάλυσης.

5. Κάμερα υψηλής ανάλυσης.

6. Προσάρτημα απεικόνισης διπλής εκπομπής.

7. Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

8. Μετρητής Κατανομής Σωματιδίων.

9. Εξοπλισμός Ψυχο-Φυσιολογίας και Βιοενέργειας.

10. Σύστημα παραγωγής υπερ-κάθαρου νερού τύπου Ι.

11. Επωαστικός κλίβανος CO2.

12. Θάλαμος νηματικής ροής Class II – Βιολογικών διεργασιών.

13. Υδατόλουτρο εργαστηριακό.

14. Εργαστηριακή μικροφυγόκεντρος.

15. Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης.

16. Περιφερειακές υποστηρικτικές συσκευές εργαστηρίου εμβαδού 60τμ.

17. Ειδικός Εξοπλισμός Μικρής Κλίμακας

Η εγκατάσταση και τελική παράδοση του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί μετά από την εκπαίδευση των ερευνητών του Τμήματος Πληροφορικής,στη χρήση και παραμετροποίηση των διαφόρων συσκευών.

Παράλληλα θα γίνει προμήθεια και άλλων συμπληρωματικών συσκευών για τη σωστή οργάνωση του εργαστηρίου αλλά και του χώρου που θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα, όπως:

• Σύστημα διατήρησης της παροχής με ηλεκτρική ενέργεια (Backup System)

• Κλιματιστική μονάδα

• Αντιστατικό αγώγιμο δάπεδο

• Ενέργειες αποστείρωσης χώρου

• Σκελετός ψευδοοροφής στείρων χώρων και ειδικός φωτισμός

• Σύστημα ασφαλείας

  Ο ακριβής εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΠΥΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση