Π. Θεσσαλίας: € 7,1 εκατ. για την αναβάθμιση των υποδομών του ΤΕΙ Λάρισας

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή νέου κτιρίου για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Λάρισας μετά την έγκριση συμβασιοποίησης από τον  περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.  Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Ανέγερση Κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Λάρισας», αρχικού προϋπολογισμού 7.171.918,03 ευρώ.

«Ενισχύουμε τις υποδομές των εκπαιδευτικών τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία και επιθυμούμε να παραμείνουν ως έχουν οι δομές των τμημάτων του ΤΕΙ στη Θεσσαλία. Με την κατασκευή αυτού του νέου κτιρίου καθηγητές και διδασκόμενοι πρόκειται να έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υψηλών προδιαγραφών, οπού θα πραγματοποιείται έρευνα και διδασκαλία αναβαθμισμένου επιπέδου. Σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία, υλοποιούμε μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας σημαντικά έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, που διαχέουν κοινοτικούς πόρους στην τοπική οικονομία και κοινωνία και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ως αιρετή Περιφέρεια στηρίζουμε έμπρακτα την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσσαλία αναβαθμίζοντας τις κτιριακές υποδομές όπου αυτές δεν πληρούν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών», τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραφείων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων σε διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 3.475 m2.

Οι χώροι του νέου κτιρίου θα αναπτυχθούν σε δύο ορόφους συνολικής εκτάσεως 3.475 m².

Η αρχιτεκτονική λύση είναι μια οργάνωση κτιρίου τύπου ανοικτού – ακτινωτού με κεντρικό αίθριο. Γύρω από το κεντρικό αίθριο οργανώνονται τρεις (3) κύριες ζώνες :

α)  Η ζώνη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων σε δύο ορόφους

β)  Η ζώνη γραφείων των καθηγητών επίσης σε δύο ορόφους

γ)  Η ζώνη του μεγάλου αμφιθέατρου στο ισόγειο

δ)  Η ζώνη του μικρού αμφιθέατρου στο ισόγειο.

Μεταξύ των ζωνών αυτών αναπτύσσονται ελεύθεροι χώροι – κλειδιά που θα παραλαμβάνουν μελλοντικά τις επεκτάσεις του κτιρίου, προς κάθε κατεύθυνση λόγω της ακτινωτής διάρθρωσης αυτών. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης σχέδιο διαμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής γύρω από το κτίριο συνολικής έκτασης 16.500 μ2 με τις προσπελάσεις, τους χώρους πρασίνου και του απαραίτητους χώρους στάθμευσης.

Μετά την έγκριση αυτή, προσχωρούν άμεσα οι εργασίες υλοποίησης του έργου. Κύριος του έργου είναι το ΤΕΙ Λάρισας και φορέας υλοποίησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας. Το ποσό της προς υπογραφής Σύμβασης είναι 3.635.062,35 ευρώ μετά την έκπτωση που προέκυψε στον διεξαχθέντα διαγωνισμό. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕΙ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση