ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η www.aftodioikisi.gr έχει καταχωρηθεί ως όνομα χώρου (domain name), η δε χρήση της υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της. Επειδή οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σας παρακαλούμε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Η ιστοσελίδα https://www.aftodioikisi.gr/ ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE» και το διακριτικό τίτλο «AFTODIOIKISI.GR», με αριθμό Καταχώρησης ΓΕΜΗ:141230001000, ΑΦΜ: 800797580 / Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών Έδρα: Μενεδήμου 10, Αθήνα ΤΚ 10444 Τηλ.: 210 514 3137-8 Fax: 210 512 3020 E-mail: [email protected]

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Η ιστοσελίδα  https://www.aftodioikisi.gr/ , στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχοι, newsletters κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE» και διέπεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού πλην ορισμένων εξαιρέσεων αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Το περιεχόμενο διατίθεται σε εσάς που μας επισκέπτεστε για προσωπική σας χρήση και μόνο. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Απαιτείται γραπτή ρητή άδεια από την «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE» ως ιδιοκτήτη, ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα για τα δικαιώματα αναπαραγωγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  και τη σχετική Δήλωση, θα βρείτε εδώ.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), και ως εκ τούτου καμία ευθύνη δεν φέρουμε για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί υιοθετούν.

Περιορισμός ευθύνης της AFTODIOIKISI.GR – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας όπου εισέρχεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ούτε ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα  https://www.aftodioikisi.gr/  ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  δεν αναλαμβάνει το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το οποίο επωμίζεται ο επισκέπτης/χρήστης.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα μας, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων,. Οι εν λόγω σύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας, και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους οδηγούν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης τους, ενώ δεν σημαίνουν έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE»  και επομένως δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους ούτε για τα μέσα προστασίας απορρήτου και την ακρίβεια των υλικών/εφαρμογών που υπάρχουν σε αυτούς. Έτσι, σε περίπτωση που χρησιμοποιήστε κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεστε ότι το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή τους υπόκεινται στο ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς όμως να θίγει την ισχύ των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της  εταιρείας με την επωνυμία «PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE» ως ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ιστοσελίδας https:// www.aftodioikisi.gr/  και του επισκέπτη/χρήστη και είναι δεσμευτική μόνο για αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών λαμβάνεται υπόψη και αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση  της ιστοσελίδας  https://www.aftodioikisi.gr/  από τον επισκέπτη/χρήστη εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, ενώ επί παραβίασης των ανωτέρω όρων από τον επισκέπτη/χρήστη επέρχονται σε βάρος του οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες.