Προσλήψεις 2 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για διάστημα έως 31/10/2019 με δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2019 για την ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου.

Ένας ΠΕ Οικονομικού

‘Ενας ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ