προσλήψεις-5-ατόμων-στο-περιφερειακό-τ-369439
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 09:46

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ