Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δ. Λέσβου

O δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 8 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προκύπτουν από την αποκατάσταση πεζοδρομίων, πλακόστρωτων, φθορών σε πάρκα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 12 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ