ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

16.07.2019 | 11:38

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ