Προσλήψεις 14 ατόμων στις Κατασκηνώσεις Σαγιάδας Θεσπρωτίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 14 θέσεων ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των
Μαθητικών Κατασκηνώσεων Σαγιάδας Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΙΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ