Πρόσληψη διευθυντή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. ΝίκαιαςΑγ.Ι.Ρέντη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη μιας θέσης Διευθυντή επί θητεία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου ΝίκαιαςΑγ.Ι.Ρέντη, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία των μελών του Δ.Σ, ήτοι μέχρι 31/8/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ