Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Μυλοποτάμου

O δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 εργατών καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ