Πρόσληψη θεατρολόγου στο Δ. Νίκαιας-Ρέντη

H ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-Ν.Π.Ι.Δ ανακοινώνει την πρόσληψη ΠΕ Θεατρολόγου, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης και χρονικής διάρκειας (μέχρι λήξης του προγράμματος του Κ.Δ.Α.Π.), ενός ατόμου, για τη κάλυψη αναγκών της δομής του Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ