Υγεία: Οι 22 ημέρες των μετακινήσεων, απολύσεων

Μέσα σε 22 ημέρες αρχής γενομένης από την 22α Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για τη μείωση του προσωπικού στα νοσοκομεία. Πρόκειται για διοικητικό, κυρίως, προσωπικό που είτε θα μετακινηθεί σε άλλα νοσοκομεία είτε θα απολυθεί με την έκδοση ΚΥΑ για κατάργηση θέσεων στις 23 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το «Έθνος της Κυριακής», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα είναι το εξής:

21/8/2013: Σύσταση Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπουργείου Υγείας. Συγκρότηση. Ορισμός μελών. Ολοκλήρωση αξιολόγησης δομών, η οποία θα περιέχει τις πλεονάζουσες και τις κενές θέσεις κατά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.

22/8/2013: Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για έγκριση του σχεδίου αξιολόγησης δομών. Γνωστοποίηση από το υπουργείο Υγείας των κενών θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορίες, κλάδους ή/και ειδικότητες στο Κεντρικό Τριμελές Συμβούλιο.

23/8/2013: Έκδοση ΚΥΑ για κατάργηση θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα. Εφόσον είναι αναγκαίο: Έκδοση ΚΥΑ σύστασης θέσεων στα νοσοκομεία υποδοχής κατά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη κενές στους φορείς υποδοχής, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και των σχεδίων στελέχωσης που θα έχουν εγκριθεί από το ΚΣΜ).

26/8/2013: Σύνταξη πινάκων συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή από τις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, σύμφωνα με το ενιαίο λογισμικό που παρέχει για τον σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Η ΥΑ για τη διαθεσιμότητα θέτει έως 15 ημέρες προθεσμία για τη σύνταξη των πινάκων από τις Δ/νσεις Διοικητικού.

27/8/2013: Συνεδρίαση Κεντρικού Τριμελούς Συμβουλίου και διατύπωσης γνώμης για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδους ή/και ειδικότητες, που θα μετακινηθούν. Έκδοση ανακοίνωσης υπουργού ΔΜΗΔ. Δημοσίευση σε ΦΕΚ. Έναρξη δεκαπενθήμερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

11/9/2013: Λήξη αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

12/9/2013: Σύνταξη πινάκων συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή από τις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, σύμφωνα με το ενιαίο λογισμικό που παρέχει για τον σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ.

13/9/2013: Το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα. Το ειδικό τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του υπ. Υγείας γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι διαθέσιμοι υπάλληλοι μπορούν να μεταχθούν/μεταφερθούν και εκδίδει τον τελικό πίνακα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση