Αλλαγές σε μετατάξεις, προϊσταμένους ΚΕΠ & δήμων-Ενισχύονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (τροπολογία)

Αλλαγές στις μετατάξεις υπαλλήλων των ΚΕΠ και των δήμων, επανακαθορισμό των κλάδων και των ειδικοτήτων που προορίζονται ως προϊστάμενοι των ΚΕΠ αλλά και σύσταση ενός συμβούλου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπεται σε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που κατατέθηκε στο ν/σ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι». Να σημειωθεί ότι με την τροπολογία δηλώνουν αντίθετοι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, τονίζοντας ότι «επιβραβεύεται η αποχή από τις αξιολογήσεις, οι φωτογραφικές τοποθετήσεις δημοτικών υπαλλήλων στα ΚΕΠ τα τελευταία 16 χρόνια, οι απειλές, οι εκβιασμοί», Παράλληλα κατηγορούν την ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι βρίσκεται πίσω από την τροπολογία.

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΚΕΠ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ