Θέση Βιολόγου στο ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρο Φλέμινγκ»...

To ΔΣ του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρο Φλέμινγκ» εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βιολόγου ...

Πρόσληψη συνεργάτη βιολόγου στο ΕΚΕΤΑ...

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Intelligent και Automated systems for enabling the design, simulat...

Πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή στο ΕΛΚΕΘΕ...

Την πρόσληψη πτυχιούχο Βιολόγο ΑΕΙ κάτοχο διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο σχετικό με τη Μορια...