Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Βοιωτίας...

Η ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 γεωπόνων για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας...

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη των αναγκών κατ...

Πρόσληψη χειριστή εκσκαφέα στην ΠΕ Βοιωτίας...

Η Περιφερειακή Ενότητα Bοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός χειριστή εκσκαφέα με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μη...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης ...

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στην ΠΕ Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

ΠΕ Βοιωτίας: Xορήγηση 29 αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου...

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πρόκειται να χορηγήσει 29 άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το...

Προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στην ΠΕ Βοιωτίας...

H περιφέρεια Στ. Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης ...

Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην ΠΕ Βοιωτίας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης ...

Πρόσληψη εργάτη στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (από την ηµεροµηνία ...

Πρόσληψη Γεωπόνων στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοινώνεται πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) α...
Σελίδα 1 απο 212 »