Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Βοιωτίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ