Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Βοιωτίας

Η ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 γεωπόνων για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έως
30-11-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ