ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου Γ.Δ. του ...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέ...

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου Γ.Δ. του ...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέ...

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες ενστάσεων επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Ναυτι...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης ευθύνης επιπέ...

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων θέσεων ευθ...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επι...

Διορισμοί 571 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αναμορφώμ...

Τους αναμορφωμένους Πίνακες Διοριστέων για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων Δευτε...