Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων

O δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, τεσσάρων ατόµων.

Ειδικότητες:

Εργατών καθαριότητας

Ηλεκτρολόγων

Οδηγών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ