Προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ