Προσλήψεις 2 Γυμναστών στο Δ. Αρτέμιδος

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ