Προσλήψεις 5 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Πετρούπολης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα
προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ