προσλήψεις-2-ατόμων-στο-ελιδεκ-69078
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 29.01.2018 | 15:33

Προσλήψεις 2 ατόμων στο ΕΛΙΔΕΚ

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους στελέχη γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης/υποστήριξης γραφείου με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον

τους για μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τη διοικητική υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ (κωδικός θέσης: ΣΔΥΓ).

Επίσης, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδικός θέσης: ΣΔΑΘ).