πρόσληψη-υπαλλήλου-στο-ελιδεκ-69078
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 19.01.2018 | 16:38

Πρόσληψη υπαλλήλου στο ΕΛΙΔΕΚ

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το

ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το

Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ