Πρόσληψη υπαλλήλου στο ΕΛΙΔΕΚ

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το
Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΛΙΔΕΚ