Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Λέσβου

H Zαχάρειος πρότυπος μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων » η Αγία Παρασκευή» πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα 13 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ