Πρόσληψη κτηνιάτρου στην Καλαμάτα

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός κτηνιάτρου με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ