πρόσληψη-γραμματέα-στο-δ-αντιπάρου-369439
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 19.01.2018 | 11:48

Πρόσληψη γραμματέα στο Δ. Αντιπάρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ