ΑΣΕΠ: Προκήρυξη τριών θέσεων ευθύνης στο υπουργείο Εργασίας

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

1.  Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

2.  Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3.  Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ