Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Σερρών

O δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως υδρονοµείς για την αρδευτική περίοδο 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και για 7 ηµέρες στο Τµήµα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πµ – 2.00µµ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ