Προσλήψεις 97 ατόμων σε πέντε δήμους της χώρας -Τελευταία μέρα αιτήσεων

Σε προσλήψεις συνολικά 97 ατόμων προχωρούν πέντε δήμοι της χώρας μέσω προκηρύξεων. Συγκεκριμένα:

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 37 ατόμων

Ο Δήμος Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ – ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 4 Χ 4), Πάτρα

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Γ’ Κατηγορίας), Πάτρα

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ), Πάτρα

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ-ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ), Πάτρα

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (συνολικής ισχύος άνω των 120 KW), Πάτρα

8ΔΕ Δενδροκηπουροί, Πάτρα

20ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας, Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ισόγειο, Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος), Τ.Κ. 262 21, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 610223, 2613 610224, 2613 610235 & 2613 610291.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-06-2019 έως και 18-06-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΠΘΩΞΙ-ΗΘΡ/document

Δήμος Ερμιονίδας: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου – ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα φορτωτή – ομάδας Β΄ τάξης Δ΄), Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή ομάδας Ζ’ τάξης Γ’), Κρανίδι Αργολίδας

16ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Κρανίδι Αργολίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την  προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Ερμιονίδας, Γραφείο Προσωπικού, Μ. Μερκούρη 11, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Πολυξένης Γκούμα ή Κοσμά Γαλανού).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27543 60019 & 27543 60020.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ7ΕΩΡΡ-Β1Η/document

Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων [Γ’(C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Γούρνες Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης

12ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Γούρνες Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Χερσονήσου, Γραφείο Προσωπικού, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 700 14, Γούρνες, Λιμένας Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Σπανάκη Έλμας & Σαρρή Ειρήνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2813 404663 & 2813 404628 (αντίστοιχα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ5ΥΥΩΗΜ-6ΞΒ/document 

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Ανατ. Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού), Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού), Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Ανατολικής Μάνης, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 232 00, Γύθειο Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Μπερτζελέτου Μαρίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27333 60344.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-06-2019 έως και 21-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω1ΔΘΩΨΗ-Ε51/document

 

Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (JCB), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός Γ’ +Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

6ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Βέροιας, Γραφείο Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 591 00, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Χαριτίνης Παλαμούτη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23313 50533.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6495Ω9Ο-40Π/document

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΔΗΜΟΙ, ΑΤΟΜΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!