ΡΟΗ
προηγ επομ

Πρόσληψη 113 ατόμων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Σχολής του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόμων,  Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) (72 άτομα) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) (41) άτομα, ως εξής:

Α) Σ.Δ.Π. (72 ΘΕΣΕΙΣ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΑΚΤΟΠΛΟЇΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: Η/Ν ΧΑΡΤΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟЇΑ & ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΚΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ

3 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ /ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (C4I)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το B’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ-Κ/Β –PWO

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΒΛΗΤΙΚΗ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-Α/Υ ΟΠΛΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΑΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)

3 Άτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

5 Άτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Β) Ε.Π.Σ. (41 ΘΕΣΕΙΣ)

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (17/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ

1 Άτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

2 Άτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟЇΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟЇΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ

1 Άτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Γραμματεία της Κοσμητείας, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου, Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής,

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κοσμητεία

Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου

Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής.

Οι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4581622 & 210 4581309 (Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Ν.Δ., εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.) & στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. : www.hna.gr & του Γ.Ε.Ν. : www.hellenicnavy.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-06-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω93Θ6-4ΞΖ/document

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!