προσλήψεις-6-ατόμων-στο-δήμο-λαμιέων-433287
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 14:06

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτησηΥπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο mail: [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά, χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λόγω του κατεπείγοντος είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και της ιστοσελίδας του Δήμου Λαμιέων, ήτοι από 15/04/2020 έως 23/04/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ