κορωνοϊός-προσλήψεις-8-ατόμων-στο-δ-αν-387200
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 12:49

Κορωνοϊός: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Ανατολικής Μάνης

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και ειδικότερα:

 Δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

 έξι (06) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ