προσλήψεις-5-υδρονομέων-στο-δήμο-καλαμ-113264
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 12:59

Προσλήψεις 5 υδρονομέων στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας:

α) έξι μηνών (6) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) υδρονομέων για την επικείμενη αρδευτική περίοδο και

β) δώδεκα (12) μηνών ενός (1) υδρονομέα ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου καθώς και τις γενικότερες τακτικές και έκτακτες ανάγκες του λειτουργούντος ή μη δικτύου και των σχετιζόμενων με αυτό εγκαταστάσεων του Οργανισμού καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ