προσλήψεις-33-ατόμων-στο-γενικό-ογκολογ-364173
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.11.2019 | 13:53

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

To Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ