προσλήψεις-2-ατόμων-στο-γενικό-νοσοκομ-387470
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.11.2019 | 11:27

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή

επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ