Προσωπικό φύλαξης στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών...

Προσλήψεις 35 καθαριστών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς...

Στην προκήρυξη πρόσληψης συνολικά 35 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών με σύμβαση εργασίας ι...