Απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (εγκύκλιος)

Την Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γνωστοποιεί με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η απόσπαση διάρκειας ενός έτους, αφορά έναν υπάλληλο με αρμοδιότητες Συμβούλου του
Επικεφαλής του Τμήματος Διερμηνείας, Ταξιδιών, Εκδηλώσεων και Πολυμέσων στη Γενική
Διεύθυνση Διοίκησης του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref.ΝοS1/2017
Επισημαίνεται ότι, τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον,
να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ


Αφήστε μια απάντηση