Απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης...

Προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός έτους, στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρ...

Απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (εγκύκλιος)...

Την Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γνωστοποιεί με εγκύκλιο του το υπουργείο...

Απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (εγκύκλιος)...

Την προκήρυξη για απόσπαση διαρκείας ενός έτους, ενός υπαλλήλου σε υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπ...

Απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης...

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 1022/20-9-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συ...