Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Σύμφωνα με το Α.Π.498/26.01.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2017/ΤA/001/AST1 Human Resourses Assistant (M/F) 27.02.2017
    IMI/2017/TA/002/AD7 Governance Officer 27.02.2017

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία. https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Α Β Γ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ


Αφήστε μια απάντηση