Περ. Θεσσαλίας: Μελέτη για τη Χωρική & Οικιστική Οργάνωση του Δ. Αχελώου

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) αρχικού προϋπολογισμού 243.227,67  ευρώ αποκτά ο Δήμος Αχελώου, Καρδίτσας, μετά την υπογραφή ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή του π. Δήμου Αχελώου καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής».

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει χωροταξικές, πολεοδομικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας  .

Το ποσό της υπογραφείσας  σύμβασης είναι 97.310,22 ευρώ, ενώ ανάδοχος αναδείχθηκε η σύμπραξη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» – «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» – «ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση