Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης η Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας Καρδίτσας

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) συνολικού προϋπολογισμού 289.735,47 ευρώ αποκτά η π. Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας, μετά την υπογραφή της ανάθεσης εκπόνησης των μελετών από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή της π. Κοινότητας Αργιθέας καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής».

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει χωροταξικές, πολεοδομικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας .

Το ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι 115.899,21 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ ανάδοχος αναδείχθηκε η σύμπραξη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ – ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση