Αν Μακεδονία-Θράκη: Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός στο περιφερειακό συμβούλιο

«Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης» ανέφερε, σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, κατά την ανάλυση της πρότασης σχεδιασμού και κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 της Περιφέρειας, που συζητήθηκε – μεταξύ άλλων – στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ζήτησε από τους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής (Υπουργεία και Περιφέρειες) να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για να ληφθούν υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, το κείμενο της πρότασης παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, τις βασικές της αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες και τους κύριους άξονες της αναπτυξιακής της στρατηγικής, σε συμφωνία πάντα με τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας, την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση