Συνεδριάζει την Παρασκευή το ΔΣ του Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας (ημερήσια διάταξη)

Ο δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη πέμπτη (5η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για ψήφιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου   Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οικονομικού έτους 2017.

3) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2019.

4) Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου.

5) Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 3/μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας/πυροπροστασίας.

6) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή  ποσού 29.740,00€ της Α΄δόσης των ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.

7) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού 5.310,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

9) Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

10) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».

11) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο έργο με τίτλο «iEurope» στα πλαίσια του Προγράμματος Europe for Citizens.

12)Λήψη απόφασης για έγκριση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου, που αναλογούν στις εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής επιχείρησης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής.

13) Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής πεύκου επί της οδού Λ.Πόρτο Ράφτη

46, στο Δήμο Μαρκοπούλου.

14) Λήψη απφασης για έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).

15) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων, για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

16) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών/Εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).

17) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -1- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

18) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 202/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον Εξώδικο Συμβιβασμό με την Αποστολική συζ. Παναγιώτη Απίκου, κατόπιν της από 20.03.2017 Εξώδικης Δήλωσης, Αναγγελίας και Πρόσκλησης της ανωτέρω, προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

19) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 105  με κωδικό 060335 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

20) Λήψη απόφασης για εκδίκαση ένστασης κατά της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 34, 37 και 38 στο Μαρκόπουλο,  στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

21) Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.

22) Λήψη απόφασης για παροχή δικαιώματος τριετούς ταφής, σε άπορους δημότες του Δήμου Μαρκοπούλου.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!