Στο «Πράσινο Ταμείο» εννιά έργα του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός των έργων που θα υποβάλλει για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Τα έργα για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες, αφορούν μεταξύ άλλων τις αναπλάσεις πλατειών, την προμήθεια κάδων οικολογικής διαχείρισης, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Υπέρειας Κρήνης, την προμήθεια φωτιστικών LED, καθώς ακόμη και τη βιοκλιματική αναβάθμιση του κεντρικού πεζόδρομου Βελεστίνου.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από το «Πράσινο Ταμείο» λήγει τη Δευτέρα 22 Απριλίου και ο Δήμος όλο το προηγούμενο διάστημα ενεργοποίησε τις υπηρεσίες του, προκειμένου να συνταχθούν και να επικαιροποιηθούν άμεσα όλες οι μελέτες, αλλά και να τεκμηριωθούν οι αντίστοιχοι φάκελοι.

Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου υπογράμμισε ότι «εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι μελέτες και οι φάκελοι για εννιά έργα που θα υποβάλλουμε στο «Πράσινο Ταμείο».

 

Τα έργα

 

Τα έργα που θα υποβάλει στο «Πράσινο ταμείο» ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, είναι τα εξής:

1)«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Υπέρειας Κρήνης», Άξονα Προτεραιότητας 2 περί «Αναβάθμισης αστικών υποδομών», Π.Δ. 350.000,00 €

2)«Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου», Άξονα Προτεραιότητας 2 περί «Αναβάθμισης αστικών υποδομών», Π.Δ. 350.000,00 €

3)«Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης» Άξονα Προτεραιότητας 3 περί «Προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος», Π.Δ. 246.000,00 €

4)«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Στεφανοβικείου», Άξονα Προτεραιότητας 2 περί «Αναβάθμισης αστικών υποδομών», Π.Δ.  400.000,00€

5)«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Χλόης», Άξονα Προτεραιότητας 2 περί «Αναβάθμισης αστικών υποδομών», Π.Δ. 528.000,00 €

6)«Ανάπλαση πλατείας Πολυκέντρου Αερινού», Άξονα Προτεραιότητας 2 περί «Αναβάθμισης αστικών υποδομών», Π.Δ. 528.000,00 €

7)«Προμήθεια φωτιστικών LED Αστικού – Οδικού φωτισμού» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 περί «Ενίσχυσης ελκυστικότητας των πόλεων», Π.Δ. 184.500,00 €

8)«Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κεντρικού Πεζοδρόμου Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου», Άξονα Προτεραιότητας 3 περί «Προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος , Π.Δ.  765.000,00 ευρώ

9)«Οικιστικές Αναπλάσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου Νομού Μαγνησίας – Πλατεία Πλησίον Εθνικού Σταδίου», Άξονα Προτεραιότητας 3 περί «Προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος Π.Δ. 522.000,00 ευρώ

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ


Αφήστε μια απάντηση