Προσλήψεις εργαζομένων στην Κόρινθο

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρίμηνη σύμβαση για το έτος
2015, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες, λόγω καλοκαιριού, ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
(επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για τη πρόληψη δασικών πυρκαγιών)) προκειμένου
έτσι να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου, αποφάσισε ο δήμος Κορίνθου.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Αφήστε μια απάντηση