Κινητικότητα: Αλλάζουν τους όρους & φέρνουν υπαλλήλους πίσω (ΦΕΚ)

Κινητικότητα -Μετατάξεις: Οι τελευταίες αλλαγές στο ν/σ του ΥΠΕΣ (έγγραφα)

Κινητικότητα: Αλλάζουν τους όρους & φέρνουν υπαλλήλους πίσω (ΦΕΚ)

Αναστάτωση σε εργαζόμενους δήμων κάτω από 25.000 κατοίκους και σε νησιωτικούς κάτω των 55.000 δημιουργεί τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την τροπολογία που συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 490 στο νόμο 4781/2021 (ΦΕΚ Α’31/28-2-2021 – Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις), ανακαλούνται (!) αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων, που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020.

Κι αυτό γιατί ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, το ΥΠΕΣ αλλάζει τους όρους! Δηλαδή, για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το ποσοστό κάλυψης σε έναν κλάδο ώστε να συμμετέχει ο υπάλληλος στην κινητικότητα, αυξάνει από 65 σε 80%.

«Αδιαφορεί για τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους»

Με ανακοίνωσή της η ΔΑΣ-ΟΤΑ τονίζει ότι «αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της τροπολογίας στους εργαζόμενους, που με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετείχαν στον κύκλο κινητικότητας 2020 και προγραμμάτισαν τη ζωή τους, επιβαρύνθηκαν οικονομικά την «μετανάστευση» της οικογενείας τους, αλλαγές σχολείων παιδιών και άλλες διαδικασίες που προχώρησαν σύμφωνα με τις μετατάξεις που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν ακόμα και σε ΦΕΚ, έρχεται η κυβέρνηση και θέτοντας νέες προϋποθέσεις, ανακαλεί τις μετατάξεις σε όσους δεν πληρούν τις νέες μεταχρονολογημένες προϋποθέσεις».

Κάνει, μάλιστα, λόγο για «νομοθετικά «δωράκια» στους δημάρχους που στηρίζουν την πολιτική της, σε βάρος των εργαζομένων και των υπηρεσιών των δήμων»

Η υπόσχεση που δεν υλοποιήθηκε και το αντιστάθμισμα

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr,  στα τέλη Ιανουαρίου ο υΠΕΣ Μάκης Βορίδης είχε «γειώσει» την ΚΕΔΕ, λέγοντας ότι δεν είναι έτοιμος να νομοθετήσει για τη σύμφωνη γνώμη δημάρχου στην κινητικότητα, όπως είχε υποσχεθεί στους δημάρχους ο προκάτοχός του Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, είχε αφήσει να εννοηθεί και ο νέος υπουργός.

Προφανώς, λοιπόν, σε αντιστάθμισμα της μη ικανοποίησης του (πιεστικού) αυτού αιτήματος, ο κ. Βορίδης, προχώρησε στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου είχε προσβάλει τους εργαζόμενους στους δήμους, λέγοντας ότι ο λόγος που φεύγουν από την Αυτοδιοίκηση είναι, γιατί. «κακά τα ψέματα, η Αυτοδιοίκηση, είναι ένας φορέας που έχει δουλειά».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣ-ΟΤΑ

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εντελώς αιφνιδιαστικά και με μία εκπρόθεσμη τροπολογία, αρθ.490 στο νόμο 4781/2021 (ΦΕΚ Α’31/28-2-2021), η κυβέρνηση αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας με αναδρομική ισχύ για τους εργαζόμενους που έλαβαν μέρος στον κύκλο κινητικότητας 2020. Με την συγκεκριμένη τροπολογία απαιτείται – για τους μικρούς ή νησιωτικούς δήμους- ποσοστό κάλυψης 80% σε έναν κλάδο ώστε να συμμετέχει ο υπάλληλος στην κινητικότητα.

Αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της τροπολογίας στους εργαζόμενους, που με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετείχαν στον κύκλο κινητικότητας 2020 και προγραμμάτισαν τη ζωή τους, επιβαρύνθηκαν οικονομικά την «μετανάστευση» της οικογενείας τους, αλλαγές σχολείων παιδιών και άλλες διαδικασίες που προχώρησαν σύμφωνα με τις μετατάξεις που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν ακόμα και σε ΦΕΚ, έρχεται η κυβέρνηση και θέτοντας νέες προϋποθέσεις, ανακαλεί τις μετατάξεις σε όσους δεν πληρούν τις νέες μεταχρονολογημένες προϋποθέσεις.

Η λύση για την λειτουργία και ενίσχυση των υπηρεσιών μικρών ή νησιωτικών δήμων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, δεν έρχεται από την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων και πολύ περισσότερο δεν πραγματοποιείται από την ανάκληση των μετατάξεων που ήδη έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας 2020.

Η κυβέρνηση να σταματήσει τα νομοθετικά «δωράκια» στους δημάρχους που στηρίζουν την πολιτική της, σε βάρος των εργαζομένων και των υπηρεσιών των δήμων.

Να πάρει πίσω την τροπολογία, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες  για τις μετατάξεις εργαζομένων που συμμετείχαν στον κύκλο κινητικότητας 2020 και να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες των δήμων με άμεση προτεραιότητα τους μικρούς και νησιωτικούς δήμους.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Άρθρο 490

Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας –

Τροποποίηση της παρ.  4 του άρθρου 4

του ν. 4440/2016

  1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016

(Α’  224) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».

  1. Η παρ. 1 ισχύει και για τον κύκλο κινητικότητας του έτους 2020.
  1. Η προθεσμία για την έκδοση των σχετικών πράξεων μετακίνησης του προσωπικού αποκλειστικά στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) παρατείνεται έως τις 8.3.2021, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις απόσπασης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι αποφάσεις μετάταξης και να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ).
  1. Αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος.
  1. Η παρ. 3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1, εφαρμόζονται και για όσες αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος οι υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 στις υπηρεσίες υποδοχής των υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΡΟΙ, ΑΛΛΑΖΟΥΝ, ΚΟΒΟΥΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]