Δήμοι -Περιφέρειες: Μετακινήσεις υπαλλήλων λόγω καραντίνας (εγκύκλιος) - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
20
Νοέμβριος
Back
Εργαζόμενοι Δήμων: Αναταραχή για το Επίδομα Βαρέων & Ανθυγιεινών -Κόβονται 150 ευρώ τέλος Οκτωβρίου

Δήμοι -Περιφέρειες: Μετακινήσεις υπαλλήλων λόγω καραντίνας (εγκύκλιος)

Στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων μετακινείται κατά τη διάρκεια της καραντίνας το προσωπικό δομών δήμων και περιφερειών που κλείνουν, όπως ΚΑΠΗ, αθλητικά κέντρα, ΚΔΑΠ κλπ. Αυτό προβλέπει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΕΣ.

Οι υπηρεσίες που καλούνται να παρέχουν είναι:

α) Καταγραφή των κατοίκων του δήµου ̟που δεν µ̟πορούν ή δεν ε̟πιτρέ̟εται να µετακινηθούν α̟πό τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυ̟πηρετηθούν. Η καταγραφή γίνεται κατό̟πιν υ̟ποβολής σχετικού αιτήµατος α̟πό τους δικαιούχους.

β) Καταγραφή των ά̟πορων και οικονοµικά αδύνατων κατοίκων του δήµου ̟που δεν µ̟πορούν ή δεν ε̟πιτρέ̟εται να µετακινηθούν α̟πό τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυ̟πηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατό̟πιν υ̟ποβολής σχετικού αιτήµατος α̟πό τους δικαιούχους.

γ) Εξυ̟πηρέτηση για θέµατα φαρµακευτικής ̟περίθαλψης και ̟παροχής ειδών ̟πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της ̟περ. α). Πρόκειται για εξυ̟πηρέτηση ως ̟προς τη διανοµή φαρµακευτικού υλικού και ̟παροχής ειδών ̟πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της ̟περί̟πτωσης α, µε δα̟πάνη ̟που βαρύνει τους αιτούντες.

δ) ∆ωρεάν ̟προσφορά φαρµακευτικής ̟περίθαλψης και ειδών ̟πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της ̟περ. β). Εννοείται ότι η δωρεάν φαρµακευτική ̟περίθαλψη ̟παρέχεται εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανοµή ειδών ̟πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών ̟προγραµµάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά ̟παντο̟πωλεία, κοινωνικά φαρµακεία, κλ̟π.

ε) Συνδροµή στις υγειονοµικές υ̟πηρεσίες ̟που ε̟πιχειρούν εντός των ορίων του δήµου, ανάλογα µε τις οδηγίες τους

στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότο̟που µε σκο̟πό την καταγραφή των αιτηµάτων και των αναγκών των κατοίκων των ̟περ. α) και β)

ζ) ∆ιεκ̟περαίωση αιτηµάτων των κατοίκων των ̟περ. α) και β) (̟παραλαβή αιτήσεων – παράδοση ̟πιστο̟ποιητικών) για τα ̟πάσης φύσεως ̟πιστο̟ποιητικά ̟που εκδίδονται µέσω ΚΕΠ

η) κάθε άλλη εργασία συναφής µε ληφθέντα µέτρα για την α̟ποτρο̟πή διάδοσης του ιού COVID-19.

Καθαρίστριες

Παράλληλα στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι το προσω̟πικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (αορίστου και ορισμένου χρόνου) που δεν λειτουργούν (γυμνάσια, λύκεια, δημόσια ΙΕΚ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) α̟πασχολείνται για τον καθαρισμό υ̟πηρεσιών του οικείου Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!