ΥΠΕΣ: Τι ισχύει για επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασία στους υδραυλικούς

Απόφαση, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Υδραυλικών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση το επίδομα το δικαιούνται οι υδραυλικοί ανεξαιρέτως σε ποια δίκτυα απασχολούνται, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην ειδικότητα αυτή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ