προσλήψεις-συμβασιούχων-οτα-αυξάνετ-376145
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 07.03.2019 | 20:24

Προσλήψεις συμβασιούχων ΟΤΑ: Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός τους (ν/σ)

Κατά 400 άτομα αυξάνεται ο αριθμός των συμβασιούχων που μπορούν να προσλάβουν δήμοι και περιφέρειες προβλέπει το άρθρο 89 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών  « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα ο αριθμός αυξάνεται από 900 σε 1.333